• Thứ Hai, 10/10/2005 08:50 (GMT+7)

  Tạo đĩa CD khởi động

  Câu hỏi :
  Xin cho biết cách tạo đĩa CD thỏa mãn những yêu cầu sau:
   1. sau khi boot, CD tự động dò tìm và điều khiển các ổ CDROM và CD-RW thông dụng.
   2. thực hiện được các công việc sau từ ổ a:
   - Dùng lệnh Fdisk để định dạng ổ cứng.
   - Dùng lệnh Format C: /S để làm ổ C khởi động được.
   - Dùng lệnh Setup để copy file hệ thống, DOS, NC và chương trình cho phép truy xuất các ổ CDROM và CD-RW thông dụng.
   - Sau khi khởi động lại máy thì boot được bằng đĩa cứng.  Trả lời :
  Chúng tôi chỉ trình bày ý tưởng tổng quát của việc tạo CD boot máy. Hiện hầu hết các trình ghi CD đều cho phép ghi CD Bootable (dùng để boot máy). Qui trình chung để ghi 1 CD boot là: tạo 1 đĩa mềm boot máy theo yêu cầu riêng, chạy trình ghi CD, khai báo đĩa mềm boot cùng hệ thống thư mục chứa các file dữ liệu mà bạn muốn ghi lên CD. Như vậy điều cốt yếu của việc ghi CD boot là tạo cho được đĩa mềm boot máy thỏa mãn yêu cầu riêng của bạn.

  Hiện chúng ta thường dùng đĩa mềm boot hệ điều hành MSDOS. Mỗi đĩa mềm boot MSDOS có chứa 2 file cấu hình boot máy rất quan trọng, đó là file config.sys và autoexec.bat. Hai file này qui định trình tự boot máy sẽ diễn ra cụ thể như thế nào. Thí dụ config.sys chứa nhiều hàng lệnh cho phép chạy các device driver quản lý các thiết bị I/O mong muốn như CDROM, CD-RW... File autoexec.bat chứa trình tự các lệnh để tự động hóa một số dịch vụ nào đó (thay vì phải nhập thủ công bằng tay).

  Tóm lại, bạn có thể tạo file config.sys chứa các hàng lệnh “device=” để quản lý các ổ CDROM hay CD-RW trên máy, bạn có thể tạo file autoexec.bat để chứa các lệnh định dạng ổ đĩa, format đĩa c: và ghi HĐH lên đĩa c:, copy các thư mục chứa các tiện ích mong muốn như NC, NDD... từ CDROM boot vào đĩa c:....

  Sau khi đã tạo được đĩa mềm boot, thử nghiệm và thấy nó chạy đúng theo yêu cầu riêng thì việc còn lại là chạy chương trình ghi CD rồi khai báo các thông tin cần thiết để nó ghi CD boot theo yêu cầu.
  Chuyên mục: Tiện ích