• Thứ Bảy, 17/06/2006 12:16 (GMT+7)

  Tiện ích thay thế chuỗi ký tự

  Câu hỏi :
  Làm sao để có thao tác tìm và thay thế chuỗi ký tự này thành chuỗi ký tự khác khi đang ở trong 1 thư mục và tên của các thư mục con là đối tượng làm việc này.
  Làm sao để có thao tác tìm và thay thế chuỗi ký tự này thành chuỗi ký tự khác khi đang ở trong 1 thư mục và tên của các tệp nằm trong thư mục này là đối tượng làm việc này.  Trả lời :
  Bạn thử dùng tiện ích Auto Replace (miễn phí).
  Chuyên mục: Tiện ích