Anh/chị biết phần mềm từ điển nào miễn phí thì giới thiệu cho em được không. Cảm ơn!

" />