• Thứ Năm, 04/08/2011 08:33 (GMT+7)

  Chương trình đồng bộ dữ liệu

  Câu hỏi :

  Xin hỏi chương trình đồng bộ dữ liệu (giữa máy tính và ổ cứng di động) tốt nhất hiện nay?  Trả lời :

  Có rất nhìều chương trình đồng bộ các file dữ liệu giữa 2 thư mục bất kỳ (ổ cứng hay ổ di động là thư mục đặc biệt - thư mục gốc), mỗi chương trình có tính chất riêng, có ưu/nhược điểm xác định. Việc so sánh chúng cần phải có những tiêu chí rõ ràng, ở đây chúng tôi chỉ xin liệt kê một số chương trình được nhiều người đánh giá tốt : SugarSync, GoodSync, Syncables, ViceVersa, Laplink PCsync, Allway Sync, Liuxz Sync Now!, Beyond Sync, Dmailer Sync,...

  Chuyên mục: Tiện ích