• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:56 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Tôi cài xvnkb 0.2.4 trên RedHat 7.3 (máy đang chạy Win98 song hành, ổn định), sau đó cài locales-vi-2.3.9mdk.i586.rpm. Để dùng font ttf, tôi tạo thư mục /home/user1/windowsfont và copy các font cần dùng vào đấy rồi chạy ttmkfdir và chkfontpath với các thông số cần thiết. Tôi cũng đã add giòng “export LD_PRELOAD=...”vào $HOME/.bashrc. Tóm lại đã làm đầy đủ các bước theo chỉ dẫn kèm theo trình xvnkb và các chỉ dẫn khác về add font ttf. Tuy nhiên khi gõ các từ như “ giờ “, “ giới “ thì chỉ được các chuỗi “gio71” và “gio71i”, các từ khác đều gõ được hết (tôi gọi xvnkb và chọn Vni/Vni-Times). Xin hỏi hiện tượng này là do lỗi nội bộ trong máy tôi hay do lỗi phần mềm xvnkb 0.2.4? Khi mở KWord, chỉ có một font Vni-Times xuất hiện trong pop-up menu, trong khi tôi đã add vào 29 font vni ttf?

    Trả lời :

    Lỗi trong việc nhập từ “giờ”, “giới”,... là lỗi của trình hỗ trợ tiếng Việt xvnkb. KWord chỉ hiển thị 1 font tiếng Việt của bạn là vì hiện chỉ có font này hợp lệ. Về nguyên tắc để dùng 1 font trong Linux, bạn cần có file font đúng format qui định, thông tin quản lý font phải được tạo ra và đúng cú pháp trong file fonts.dir trong thư mục tương ứng, đường dẫn file quản lý này đã được add vào file x của Linux. Để giúp người dùng khỏi phải thực hiện thủ công phiền hà khi cấu hình Linux dùng tiếng Việt, chúng tôi có viết 1 trình setup tự động hệ quản lý tiếng Việt tổng quát hóa GVSBK 2.1 for Linux với khoảng 180 font chữ khác nhau, các font này đã được kiểm tra là hợp lệ và dùng tốt trên Linux. Bạn có thể liên hệ với tòa soạn PCWorld để copy đĩa CD này về dùng thử.

    Chuyên mục: Tiếng Việt