• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:54 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Các hiện tượng lỗi mà bạn trình bày là do lỗi của VietKey2000, bạn cần chờ version khác hay thay đổi chế độ làm việc của VietKey2000. Lưu ý lỗi khi đánh nhanh là lỗi rất phổ biến của các tiện ích hỗ trợ tiếng Việt chứ không riêng gì VietKey2000.

  Trả lời :

  Tôi cài xvnkb 0.2.4 trên RedHat 7.3 (máy đang chạy Win98 song hành, ổn định), sau đó cài locales-vi-2.3.9mdk.i586.rpm. Để dùng font ttf, tôi tạo thư mục /home/user1/windowsfont và copy các font cần dùng vào đấy rồi chạy ttmkfdir và chkfontpath với các thông số cần thiết. Tôi cũng đã add giòng “export LD_PRELOAD=...”vào $HOME/.bashrc.

  Tóm lại đã làm đầy đủ các bước theo chỉ dẫn kèm theo trình xvnkb và các chỉ dẫn khác về add font ttf. Tuy nhiên khi gõ các từ như “ giờ “, “ giới “  thì chỉ được các chuỗi “gio71” và “gio71i”, các từ khác đều gõ được hết (tôi gọi xvnkb và chọn Vni/Vni-Times). Xin hỏi hiện tượng này là do lỗi nội bộ trong máy tôi hay do lỗi phần mềm xvnkb 0.2.4?

  Khi mở KWord, chỉ có một font Vni-Times xuất hiện trong pop-up menu, trong khi tôi đã add vào 29 font vni ttf?

  Chuyên mục: Tiếng Việt