1. Xin tạp chí chỉ cho tôi một vài phần mềm chuyển mã tiếng Việt miễn phí.

2. Tôi dùng bộ gõ VietKey để soạn thảo và dùng font Vni-Times nay tôi muốn chuyển những văn bản đó sang fonts .VnTime. Xin hỏi có cách nào vẫn giữ được chữ tiếng Việt khi đổi qua lại giữa các font không? Xin chân thành cảm ơn!

" />