• Thứ Hai, 06/12/2004 11:44 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  1. Tôi sử dụng một số font Unicode để gõ tiếng Việt như Courier, Arial, Palatino Linotype, Verdana..., tuy nhiên chỉ sử dụng được trên Word97, Excel97, WordPad... chứ không thể sử dụng được trên AutoCAD 2000 (chạy trên nền Windows 98 SE).
   2. Dùng font Vn.shx cũng không thể gõ được tiếng Việt trong AutoCAD 14, 2000 (font Vn.shx đã cài vào thư mục Fonts của AutoCad. Tôi đã vào Use the bigfont, và sau đó chọn Vn.shx).
   3. Sự khác nhau giữa font SHX và TTF?
   4. Làm thế nào để phân biệt giữa font Unicode tổ hợp và Unicode dựng sẵn?

  Trả lời :
  1. Các version AutoCAD đã và đang có trên thị trường đều mới hỗ trợ mã Unicode ở mức độ khiêm tốn: chưa cho phép bạn nhập các ký tự Unicode 1 cách tự nhiên và trong suốt như Word, Excel... mà phải nhập theo định dạng qui định của AutoCAD (dùng trình tự Escape). Thí dụ nếu nhập trực tiếp chuỗi Unicode "bạn" thì AutoCad không hiểu, bạn phải nhập chuỗi "b\u+1ea1n" (ký tự 'ạ' có mã là 1ea1) thì AutoCad mới hiểu. Nhưng nhập liệu theo cách mã như vậy thì khó có người dùng nào có thể chấp nhận. AutoCad cũng còn lỗi trong hoạt động hiệu chỉnh các chuỗi văn bản Unicode đã nhập rồi.

   2. Chúng tôi không biết font Vn.shx có hỗ trợ đầy đủ các ký tự Việt Unicode không vì đây là font chữ của người dùng nào đó tạo ra. Nếu nó hỗ trợ mã Unicode thì phải hiển thị đúng chuỗi Unicode được nhập vào theo cách mã hóa như chúng tôi đã trình bày trong câu 1 ở trên.

   3. Font *.ttf là font TrueType (do Microsoft và Apple đồng sáng tạo), dạng font này được dùng rất phổ biến ở nhiều môi trường đồ họa khác nhau như Windows và XWindows, còn font *.shx là dạng font của AutoCad và chỉ được dùng bởi AutoCad (và một vài phần mềm biết định dạng font này), nghĩa là phạm vi sử dụng font *.shx rất hạn chế.

   4. Về nguyên tắc, một font chữ hỗ trợ mã Unicode phải hỗ trợ đồng thời 2 dạng mã: dựng sẵn và tổ hợp, tuy nhiên người ta chưa thể tạo ra font chữ hiển thị tốt các mã Unicode tổ hợp. Hiện nay, cách duy nhất để hiển thị tốt chuỗi Unicode tổ hợp là đổi chuỗi đó ra mã dựng sẵn rồi hiển thị chuỗi dựng sẵn tương đương.
   
  Chuyên mục: Tiếng Việt