• Thứ Ba, 11/01/2005 08:03 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin cho biết có phần mềm nào nhận dạng font chữ Việt trên web không?

  Trả lời :
  Hiện nay có nhiều trang web do các đơn vị khác nhau tạo ra chứa văn bản tiếng Việt, vì có nhiều bản mã tiếng Việt khác nhau nên người dùng có thể gặp rắc rối: nội dung trang web hiển thị không đúng vì máy không có font chữ tương thích. Để giải quyết vấn đề này, người ta có nhiều cách khác nhau:

    Yêu cầu mọi website tiếng Việt đều phải tuân thủ theo chuẩn TCVN6909 tức là phải dùng mã Unicode để mọi máy client đều có thể hiển thị đúng văn bản bằng các font chữ sẵn có của Windows.

    Viết 1 tiện ích với khả năng thay đổi (override) code của các hàm hiển thị chuỗi của Windows (hay của Linux), đoạn code viết thêm này có khả năng phát hiện chuỗi tiếng Việt và chuyển về mã đang dùng trên máy để có thể hiển thị đúng chuỗi kết quả.

    Viết lại trình IE (hay Netscape, Mozilla) để có thể nhận dạng chuỗi tiếng Việt trong trang web, chuyển nó về mã được dùng trên máy trước khi hiển thị lên màn hình. Mặc dù Netscape, Mozilla đều cung cấp đầy đủ source code nhưng khó phát triển thêm so với việc dùng class CHmtlView để viết lại trình IE của Microsoft.

  Có nhiều đơn vị đã tiến hành 1 trong 3 cách trên và đã có một số kết quả nhất định, tuy nhiên vì chúng chưa hoàn hảo và còn gây một vài phiền hà nên chưa được dùng phổ biến.
  Chuyên mục: Tiếng Việt