• Thứ Sáu, 29/02/2008 09:49 (GMT+7)

  Kiến thức cơ bản về gõ tiếng Việt

  Câu hỏi :

  Em mới cài đặt máy tinh, muốn đọc và gõ tiếng Việt trong Microsoft Word thì cần cài thêm gì? Cám ơn.  Trả lời :
  Những vấn đề liên quan đến font chữ tiếng Việt
   
  * Yêu cầu chỉ để ĐỌC văn bản tiếng Việt
  - Máy có cài các font chữ được sử trong văn bản, hoặc
  - Máy có cài font chữ cùng họ với font chữ sử dụng trong văn bản (xem phần phân biệt font chữ)
   
  * Yêu cầu để GÕ tiếng Việt
  - Máy có cài font chữ tiếng Việt
  - Máy có phần mềm gõ tiếng Việt
  - Quan trọng là phải thiết lập bảng mã trong phần mềm gõ tiếng Việt tương ứng với font chữ đang sử dụng, còn kiểu gõ Telex, VNI.... tùy theo sở thích của từng người
   
  * Phần mềm gõ tiếng Việt thông dụng
  - Unikey
  - Vietkey
  - Vietspell
   
  * 4 loại bảng mã thường sử dụng:
  - TCVN3 (hay còn gọi là ABC)
  - VNI
  - BK2 (sử dụng trong PCW)
  - Unicode dựng sẵn (hay Unicode Pre-Compound)
   
  * Phân biệt họ font chữ (để chọn bảng mã tương ứng trong phần mềm gõ tiếng Việt)
  - TCVN3 (hay ABC):
      + Các font chữ loại này có tên bắt đầu bằng dấu '.', tiếp theo là 'Vn', và tên font.
          Ví dụ: .VnArial, .VnTime
      + Các font chữ loại này phân biệt font chữ hoa và font chữ thường, font chữ hoa có chữ 'H' ở cuối.
          Ví dụ: .VnArial và .VnArialH, .VnTime và .VnTimeH
     
  - VNI:
      + Các font chữ loại này có tên bắt đầu bằng 'VNI-'
   
  - BK2 (font chữ Bách Khoa 2 byte)
      + Các font chữ loại này có tên bắt đầu bằng 'Vn', hoặc 'PCW-'
          Ví dụ: VnTimes, VnOfficinaSans2, VNSBK2, PCW-Times...
   
      + Tất cả các bài viết của tạp chí sử dụng loại font chữ này.
   
  - Unicode dựng sẵn
   
      + Nhiều font chữ có sẵn trên máy cài Windows 2000/XP đều là font Unicode.
          Ví dụ: Arial, Times New Roman, Tahoma...
   
   
  * Phần mềm chuyển mã tiếng Việt
  - Vietkey Office
  - VietSpell
  - Convert Unicode (Không giữ được định dạng)
   
   
   
   
   
  Chuyên mục: Tiếng Việt