• Chủ Nhật, 21/12/2003 13:20 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Làm cách nào để chặn và sửa phím trong Word, như khi đánh phím ‘A’ sẽ hiển thị chữ ‘B’.

  Trả lời :
   

   Nếu chỉ cần chặn và hiệu chỉnh các phím nhập trong Word thì bạn có thể dùng chức năng AutoCorrect của Word. Với chức năng này bạn có thể khai báo trình tự phím nhập nào sẽ được hiệu chỉnh thành chuỗi ký tự nào. Thí dụ nếu bạn muốn khi người dùng nhập phím A thì Word sẽ nhận được ký tự ‘B’ thì hãy chạy Word, vào menu Tools.AutoCorrect, chọn checkbox “Replace text as you type”, nhập A vào mục “Replace” và B vào mục “With” rồi chọn button “Add” để thêm luật này vào danh sách. Từ đây trở đi mỗi lần bạn nhập A thì Word sẽ hiển thị B.

  Tuy nhiên nếu bạn muốn chặn và hiệu chỉnh phím cho toàn bộ các ứng dụng trên Windows, bạn hãy dùng 1 trong 2 phương pháp sau:

  1. Viết lại module “keyboard driver” của Windows. Source code của module này nằm trên CD DDK của Windows, nó được viết bằng ngôn ngữ Assembly để tối ưu về tốc độ xử lý và tiết kiệm bộ nhớ.

  2. Viết 1 ứng dụng để câu (hook) hàm xử lý cho 2 thông báo WH_KEYBOARD và WH_GETMESSAGE, trong 2 hàm xử lý 2 thông báo này, bạn sẽ viết code xử lý các phím nhập theo yêu cầu riêng của mình.

  Lưu ý rằng để hiện thực 1 trong 2 phương pháp này, bạn cần nắm vững cơ chế xử lý và di chuyển các sự kiện nhập phím kể từ lúc người dùng nhấn phím đến lúc ứng dụng nhận được thông tin về phím ấy. Các trình hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt dùng 1 trong 2 phương pháp này, còn để tạo 1 hotkey cho 1 chức năng nào đó, người ta thường dùng phương pháp 2.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng