• Thứ Ba, 16/12/2003 14:58 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có tải về 1 font từ site fontface.com, khi dùng trong WordXP thì bình thường nhưng khi dùng trong frontpage thì font hiển thị không giống như ở Word

  Trả lời :

  Bạn không nói rõ font chữ download được là dạng font gì (bitmap, Postscript, TrueType, OpenType,...) nên chúng tôi khó lòng trả lời cụ thể. Cách kiểm tra dạng font chính xác nhất là dùng trình quản lý font đó để xem dạng chữ, thí dụ nếu font của bạn là font TrueType, OpenType thì bạn hãy vào Control Panel.Fonts, ấn kép chuột vào tên font chữ cần xem dạng chữ.

  Sau đó, nếu thấy 1 ứng dụng nào đó không hiển thị đúng dạng chữ của font đó so với lúc bạn khảo sát trong trình quản lý font thì có thể kết luận rằng ứng dụng này đã thay thế font chữ cần dùng thành font khác. Mỗi ứng dụng có cơ chế thay thế font khác nhau, bạn cần đọc tài liệu sử dụng của ứng dụng đó để biết chi tiết cơ chế thay thế font của nó.

  ừng dụng tiếng Việt
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng