• Thứ Ba, 16/12/2003 14:55 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Có thể chạy chương trình như Office 2000 trên 2 HĐH khác nhau cài trên cùng 1 máy không?

    Trả lời :

    Về nguyên tắc là được, nhưng hầu hết các phần mềm Windows đều cần các thông số làm việc và 1 số file thư viện *.dll. Các thông số làm việc của chương trình thường được chứa trong registry của Windows, các file *.dll chủ yếu được chứa trong thư mục cài đặt phần mềm nhưng cũng có thể được cài vào thư mục của windows (c:\windows\system). Với các đặc tính như trên, tốt nhất bạn nên cài ứng dụng riêng cho từng HĐH để tránh phiền hà, nhất là hiện nay đĩa cứng có dung lượng khá lớn

    Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng