• Thứ Năm, 08/01/2004 12:11 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: 1. Tôi gặp khó khăn trong việc đưa các file *.xla tự tạo vào ứng dụng thực tế: Tôi copy các tập tin *.xla vào thư mục ...\applications data\microsoft\add-ins, và thực hiện add vào trong Excel, nhưng khi dùng bảng tính có sử dụng công thức trong file .xla trên máy khác (trong cùng mạng) thì máy báo không nhận được file .xla, và lại phải thực hiện việc add. 2. Để tạo phần trợ giúp (help) cho file .xla thì dùng file dạng *.chm hay *.hlp? Dùng chương trình gì để tạo các file đó?

  Trả lời :

  Đáp: 1. Những file add-ins là những file của người dùng định nghĩa và thêm vào môi trường Excel để dùng cho mục đích cá nhân, chúng không phải là những file chuẩn và tích hợp sẵn vào Excel để mọi người đều dùng được, do đó để Excel trên máy nào đó dùng được các thành phần trong file add-ins thì người dùng trên máy đó phải thực hiện thao tác "add" file add-ins vào Excel trước khi có thể dùng nó. Tuy nhiên nếu thấy việc thực hiện thủ công thao tác "add" các file add-ins vào Excel của 1 máy nào đó là phiền hà, tốn thời gian và có thể bị sai sót, bạn có thể viết 1 macro để thực hiện tự động thao tác này rồi dùng nó khi cần thiết. Bạn có thể tạo 1 file *.xls có đặc điểm là khi người dùng "open" nó thì macro sẽ chạy tự động bằng cách khai báo thủ tục xử lý sự kiện mở workbook của file *.xls như sau:

  Private Sub Workbook_Open()

      ' gọi macro 'add' các file adds-ins vào Excel

      Call MyMacro_Setup_Addins

  End Sub

  ' macro 'add' các file add-ins vào Excel

  Sub MyMacro_Setup_Addins

     ' các lệnh thưc hiện 'add' các file add-ins vào Excel

     ' có thể tạo ra các lệnh này bằng chức năng "Tools.Macro.Record New Macro"

     ...

  End Sub

  2. Hiện có 2 công nghệ xây dựng file trợ giúp (Help) do Microsoft hỗ trợ: Windows Help (file dạng *.hlp) và HTML Help (file dạng *.chm), trong đó HTML Help là công nghệ mà Microsoft đề nghị dùng vì nó mạnh, uyển chuyển hơn công nghệ cũ. File Help theo công nghệ HTML Help tương đương với 1 Website: nó là 1 tập gồm nhiều tài nguyên Web cấu thành. Để xây dựng file Help theo công nghệ này, bạn có thể dùng tiện ích "HTML Help Workshop", có thể tìm tiện ích này từ bộ Visual Studio .Net hay download trực tiếp từ website của Microsoft (http://www.msn.com). Việc sử dụng tiện ích khá dễ dàng, gồm các bước chính: tạo bảng mục lục theo dạng cây thứ bậc, viết từng trang Web miêu tả nội dung từng mục, liên kết từng mục trong bảng mục lục với trang web tương ứng, dịch ra file *.chm kết quả để sử dụng.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng