• Thứ Ba, 23/03/2004 10:53 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: Xin hỏi làm cách nào để khai báo tiêu đề tùy ý cho add-ins *.xla trong Excel (bình thường trong hộp thoại add-ins hiển thị tiêu đề mặc định của file *.xla) và không cho phép người khác chỉnh sửa add-ins này?

  Trả lời :

  Hiện có 2 công nghệ khác nhau để tạo 'add-ins' cho Excel (hay Word, PowerPoint...):
  1. Công nghệ add-ins cũ dựa trên macro dùng ngôn ngữ kịch bản VBA (Visual Basic for Application). Với công nghệ này, 'add-ins' được lưu ở dạng source code (thường dưới dạng file *.xla), nó chỉ có thể chạy trên ứng dụng cụ thể (add-ins của Excel chỉ chạy với Excel, add-ins của Word chỉ chạy với Word...).
  2. Công nghệ COM add-ins, đây là công nghệ mới, bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hỗ trợ COM cũng được. Với công nghệ này, 'add-ins' được lưu ở dạng mã máy theo cấu trúc file *.dll, nó có thể chạy trên nhiều ứng dụng khác nhau.
  Nếu bạn tạo file add-ins *.xla theo đúng qui trình và đã thiết lập thông số 'title' cho nó thì khi 'add' nó vào workbook Excel nào đó, bạn sẽ thấy nội dung title của add-ins chứ không phải tên file. Hãy kiểm tra lại qui trình xây dựng file *.xla của bạn với qui trình điển hình như sau:

  o   Chạy Excel, tạo 1 Workbook mới, viết code các hàm add-ins theo yêu cầu, tạo thêm toolbar hay menu bar cá nhân nếu muốn.
    Chọn menu File.Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính, chọn tab Summary, nhập chuỗi nhận dạng file add-ins, tức tên gợi nhớ của add-ins được hiển thị trong hộp thoại add-ins của người dùng.
    Dịch project add-ins và debug nó bằng cách chọn menu Debug.Compile... trong cửa sổ soạn code 'Visual Basic Editor'.
    Nếu cần bảo vệ project add-ins không cho người khác xem và chỉnh sửa code, hãy chọn menu Tools.VBAProject Properties trong cửa sổ code 'Visual Basic Editor', chọn tab Protection, đánh dấu chọn vào checkbox 'Lock project for Viewing', nhập password vào rồi ấn button OK. Lưu ý phải cẩn thận nhớ password để có thể hiệu chỉnh add-ins sau này (nên ghi vào sổ tay vì trí nhớ của con người thường rất ngắn hạn).
    Dùng menu File.Save As để lưu add-ins lên file *.xla.
  Tương tự, nếu bạn xây dựng COM add-ins bằng tiện ích AddInDesigner theo đúng qui trình và đã thiết lập thông số 'AddIn Display Name' trong cửa sổ AddInDesigner thì khi người dùng sử dụng add-ins này, tên gợi nhớ của nó sẽ được hiển thị trong hộp thoại add-ins.
  Trong trường hợp đã xây dựng add-ins rồi và chỉ muốn hiệu chỉnh lại tên hiển thị của add-ins, bạn có thể dùng Windows Explorer, duyệt tìm file add-ins, hiển thị cửa sổ Properties của file, chọn tab Summary, nhập tên gợi nhớ vào textbox 'Title'.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng