Trong Microsoft Office 2000, tập tin Optimizer/Otuneup.exe có công dụng thế nào, nếu xóa đi có làm ảnh hưởng đến ứng dụng này không?

" />