- Làm thế nào để cài đặt cố định hàm doiso này vào Excel, Word để dùng cho mọi trường hợp mà không phải mở file có hàm doiso này.
 - Điều mà tôi rất cần đó là làm thế nào để hàm doiso này ứng dụng được trong Word." />