• Thứ Hai, 10/10/2005 08:40 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi có tập tin Excel quan trọng nhưng do cần dùng chung nên phải để trên mạng nội bộ. Vì không muốn người khác sửa hoặc xóa đi phần dữ liệu đã nhập, nên tôi sử dụng chức năng Protect workbook để bảo vệ, nhưng khi đó chức năng Auto filter lại không thể sử dụng được. Mong được hướng dẫn.

  Trả lời :
  Có 2 mức độ bảo vệ dữ liệu cho 1 file:

  1. bảo vệ ở mức ứng dụng, thí dụ như bạn dùng chức năng bảo vệ của các chương trình trong bộ Office để bảo vệ dữ liệu của chúng. Mức độ bảo vệ này có nhiều khuyết điểm:

   - rất khó quản lý vì bạn cần rất nhiều password khác nhau cho các file dữ liệu khác nhau, hay cho từng thành phần trong cùng 1 file.

   - không đủ mạnh vì người biết định dạng file có thể viết ứng dụng riêng truy xuất trực tiếp dữ liệu của file đó mà không cần dùng ứng dụng đã tạo ra nó.

   - có nguy cơ làm một số chức năng của ứng dụng không hoạt động tốt, thí dụ chức năng Auto Filter mà bạn nói...

  2. bảo vệ ở mức hệ thống, các HĐH hiện nay đều có cơ chế này như WinXP, Linux. Ở mức độ này, mỗi người dùng sẽ có một account riêng với một số thẩm quyền nhất định về 1 số tài nguyên nhất định trên máy. Trước khi truy xuất các tài nguyên này, bạn phải khai báo account của mình (username và password). Mức độ bảo vệ này thường được thực hiện khá chặt chẽ, người dùng rất khó “len lỏi” qua được.

  Tóm lại, bạn nên dùng mức độ bảo vệ hệ thống cho các tập tin Excel để đảm bảo an toàn, tin cậy hơn và giúp chức năng Auto Filter cũng như các chức năng khác của ứng dụng không bị lỗi. Ở mức độ này, bạn sẽ khai báo mỗi người dùng 1 account, mỗi account có thẩm quyền nhất định (theo yêu cầu của bạn) về các file Excel cũng như các tài nguyên khác của hệ thống.
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng