• Thứ Hai, 19/06/2006 09:08 (GMT+7)

  Giữ nguyên kết quả biểu đồ và công thức khi "save as"

  Câu hỏi :

  Bảng tính Excel có nhiều biểu đồ và công thức, tôi muốn “save as” sang 1 file khác, vẫn giữ nguyên kết quả và biểu đồ nhưng các công thức hoặc biểu đồ không còn tác dụng với một số liệu đầu vào mới, có được không?  Trả lời :
  Về nguyên tắc là không được vì mỗi khi bạn thay đổi giá trị của 1 cell nào đó trong bảng tính, Excel sẽ tự duyệt tìm tất cả các cell và các đối tượng khác có dùng giá trị của cell vừa bị thay đổi rồi cập nhật chúng. Trong trường hợp muốn cố định giá trị của 1 cell chứa công thức hay biểu đồ nào đó, bạn phải thực hiện thủ công các thao tác sau:

  • Nếu đó là cell chứa công thức, bạn chọn nó, thực hiện lệnh copy rồi Paste Special.Values để dán lại giá trị hiện hành (công thức của cell đã bị mất vĩnh viễn).
  • Nếu đó là biểu đồ, bạn dùng trình Screen Capture để copy biểu đồ thành ảnh bitmap rồi dán lại biểu đồ gốc, như vậy từ đây trở đi biểu đồ chỉ là ảnh bitmap thô nên sẽ không bị cập nhật tự động bởi Excel nữa.
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng