Do you want to open this file or cancel the operation?".

Nếu OPEN thì có vấn đề gì không? Xin nhờ PC World chỉ giúp. Cám ơn.

" />