• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:25 (GMT+7)

  phục hồi sheet bị xóa trong Excel

  Câu hỏi :
  Tôi vô tình xóa mất một sheet liên kết trong Excel, làm sao để phục hồi lại sheet này.


  Trả lời :
  Bạn không nói rõ là đã xóa mối liên kết đến sheet hay xóa vật lý sheet đó, nhưng nếu bạn đã dùng lệnh "Save" để lưu kết quả lên file thì không thể "undo" các động tác đã thực hiện. Bây giờ muốn khôi phục lại trạng thái cũ thì tùy trường hợp: nếu xóa mối liên kết đến sheet thì hãy tạo lại mối liên kết đó (đây là công việc khá dễ dàng), còn nếu đã xóa vật lý sheet thì phải tạo lại sheet này, nhưng đây là công việc rất nặng nề.
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng