• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:22 (GMT+7)

  Button trong excel

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách tạo 1 buton trong Excel, khi nhấn chuột vào nó sẽ làm thay đổi nội dung của 1 cell được chỉ định trước.


  Trả lời :
  Để giải quyết yêu cầu của bạn, bạn hãy thực hiện lần lượt các công việc sau:
  1. Chạy Excel, chọn menu Tools.Macro.Macros để hiển thị cửa sổ quản lý macro của Excel. Nhập tên macro mới của bạn (td. Mymacro1), ấn button Create để tạo mới macro này. Khi cửa sổ soạn code VBA của macro hiển thị, bạn hãy viết code miêu tả chức năng mong muốn. Dĩ nhiên bạn phải nắm vững cú pháp ngôn ngữ VBA và yêu cầu cụ thể mà mình muốn thực hiện bởi macro. Sau khi viết code macro xong, bạn chọn menu File.Close and return to Excel để quay về cửa sổ Excel. Thí dụ macro sau sẽ tăng giá trị của cell hiện hành lên 1 đơn vị:

  Sub MyMacro1()
     ActiveCell.Value = 1+ CInt(ActiveCell.Value)
  End Sub

  2. Vào menu View.Toolbars.Customize để hiển thị cửa sổ Customize, chọn tab Commands để hiển thị danh sách Command, duyệt tìm trong danh sách và chọn mục Macros để hiển thị các macro hiện có. Duyệt, chọn mục "Custom Button" trong danh sách, ấn giữ nó và drag về vị trí mong muốn trong Toolbar nào đó của Excel để tạo button mới, đóng cửa sổ customize lại.

  3. Khi bạn ấn trái chuột lần đầu trên button vừa tạo, Excel sẽ hiển thị danh sách macro hiện hành để bạn chọn 1 macro kết hợp với button. Từ đây trở đi, mỗi lần bạn ấn chuột trên button mới, macro tương ứng sẽ tự động chạy.
  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng