• Thứ Tư, 18/04/2007 08:54 (GMT+7)

  Dùng PowerPoint tạo trò chơi ô chữ?

  Câu hỏi :
  Có thể dùng PowerPoint 2003 để tạo trò chơi ô chữ không? Nếu được, xin hướng dẫn cách tạo. 
   

  Trả lời :

  Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) đều cho phép lập trình bằng ngôn ngữ VBA. Do đó về nguyên tắc, bạn có thể viết trò chơi ô chữ hay bất kỳ phần mềm nào bạn muốn bằng VBA trong PowerPoint. Tuy nhiên, nếu phần mềm bạn muốn viết không truy xuất dữ liệu do PowerPoint quản lý (các slide) thì tốt nhất là viết ứng dụng đó bằng môi trường lập trình chính quy hơn, thí dụ dùng VB, VB .Net, VC++, VC#,... vì môi trường lập trình chính quy hơn thường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ lập trình tốt hơn: soạn thảo mã nguồn, debug...
   

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng