• Thứ Bảy, 26/03/2011 08:21 (GMT+7)

  Soạn thảo EndNote trong Word 2007

  Câu hỏi :

  Xin hỏi 3 vấn đề khi soạn thảo EndNote trong Word 2007:
  - Thứ nhất: Khi Insert EndNote vào văn bản thì nó hiện ra là 1. Làm thế nào để hiện ra là [1]?
  - Thứ hai: Sau khi chèn tài liệu tham khảo vào là [1], muốn sử dụng lại [1] cho một tham chiếu khác thì làm thế nào?
  - Thứ ba: Sau khi làm xong danh mục tài liệu tham khảo, có sắp xếp được không?  Trả lời :

  Quản lý tài liệu tham khảo trong tài liệu Word là việc buộc phải thực hiện khi soạn thảo tài liệu khoa học, tuy nhiên các version cũ của ứng dụng MS Word rất yếu kém về việc quản lý tài liệu tham khảo. Từ Word 2007 trở đi, Microsoft đã tăng cường tính năng này khá nhiều, nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự tiện lợi. Do đó đã có nhiều hãng viết tiện ích chuyên hỗ trợ dịch vụ quản lý tài liệu tham khảo, thí dụ tiện ích EndNote của hãng Thomson Reuters. Với tiện ích này, bạn dễ dàng giải quyết được 3 vần đề đã nêu ở trên và hơn thế nhiều. Qui trình cơ bản của việc quản lý tài liệu tham khảo bởi tiện ích EndNote như sau:

  1. Tạo database chứa thông tin về các tài liệu tham khảo cần dùng, thêm mới/hiệu chỉnh/ xóa từng record miêu tả các thông tin về từng tài liệu tham khảo.
  2. Chọn 1 tài liệu tham khảo trong database, về Word chọn vị trí cần dùng tham khảo, ra lệnh chèn tham khảo. Endnote sẽ tự động chèn thông tin tham khảo vào vị trí mong muốn với định dạng xác định trước. Bạn có thể thay đổi định dạng bất kỳ lúc nào, thí dụ từ dạng (i) thành [i], lập tức EndNote sẽ tự hiệu chỉnh toàn bộ các vị trí tham khảo trong tài liệu về định dạng mới.
  3. Lập lại bước 2 ở từng vị trí cần tham khảo trong tài liệu Word.

  Danh sách tài liệu tham khảo cũng sẽ được EndNote tạo tự động ở cuối file với định dạng và thứ tự sắp xếp do người dùng qui định trước, dĩ nhiên người dùng có quyền thay đổi các thông tin cấu hình làm việc của EndNote bất kỳ lúc nào.

  Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng