• Thứ Hai, 22/12/2003 20:32 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Có thể trích 1 số ứng dụng của HĐH Windows mà không cần cài đặt cả HĐH không? Ví dụ như có thể trích chương trình đánh tiếng Hoa của WinMe ra rồi cài trên HĐH khác WinMe không? Đang sử dụng WinXP, có thể cài thêm HĐH khác không? đã thử dùng SystemCommand 2000 nhưng không cài đặt được chương trình này.

  Trả lời :
   

  Về nguyên tắc là được, nhưng tùy theo module mà bạn cần trích có bị phụ thuộc vào nhiều file không mà mức độ trích sẽ khó khăn như thế nào. Hiện nay Microsoft không hề có trợ giúp nào về việc trích 1 module để dùng riêng. Bạn có thể dùng trình extract.exe trong thư mục windows\command để liệt kê các file trong từng package *.cab trên CD chứa bản Windows gốc và trích các file cần dùng ra từ package *.cab rồi copy chúng vào vị trí thích hợp trong thư mục windows của mình. Lưu ý rằng đa số trường hợp bạn cần phải hiệu chỉnh bằng tay 1 số file cấu hình có liên quan như registry, *.ini,... thì module phần mềm mà bạn vừa trích mới có thể chạy được. Nói chung để trích 1 module chức năng riêng lẻ của HĐH, bạn cần có nhiều kiến thức chuyên môn.

  Mỗi đĩa cứng vật lý có thể được chia làm 4 parition “primary” độc lập, mỗi partition primary được dùng để cài 1 HĐH độc lập. Sau khi đã partition đĩa, cài các HĐH khác nhau vào các partition khác nhau thì trình SystemCommand 2000 mới có thể quản lý “multi boot” chúng được. Lưu ý rằng tùy theo tính chất của từng HĐH mà SystemCommand có thể quản lý boot được nó hay không.

  Chuyên mục: Windows