• Thứ Hai, 22/12/2003 19:44 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Trong một lần đang lập trình (Borland C++) thì máy bị treo. Phải khởi động theo Safe mode (máy dùng Win2000), dùng Explorer thì thấy ổ C chỉ còn 25MB (trước đây dư đến 4GB), các chương trình ứng dụng chạy trên Dos đều không chạy được, và luôn bị báo lỗi “C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\DESKTOP\NC.PIF SYSTEM \ CURRENT CONTROL SET \ CONTROL \ VIRTUAL DEVICE DRIVERS.VDD. Virtual device drivers format in the registry is invalid.” (thông báo lỗi trên khi chuyển sang NC). Xin hướng dẫn cách khắc phục.

  Trả lời :
   

  Nguyên nhân lỗi như bạn trình bày là do Windows (và các HĐH mạnh khác) sử dụng cơ chế Cache file trong quá trình truy xuất file để tăng tốc độ truy xuất file. Tuy nhiên cơ chế cache file này lại có nhược điểm là nếu máy tính bị treo đột ngột thì có thể làm mất tính nhất quán dữ liệu trên đĩa (do thông tin mới trong Cache chưa kịp ghi lên đĩa). Tùy thuộc vào dữ liệu nào bị mất tính nhất quán mà lỗi có trầm trọng không. Nếu chỉ là dữ liệu thông thường bị hư thì sau khi khởi động lại máy, Windows (hay HĐH khác) sẽ tự phân tích và sửa chữa dùm user. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp đặc biệt, nếu thông tin điều khiển đĩa cứng bị hư thì vấn đề đã trở nên trầm trọng : máy không thể khởi động được và hệ thống file bị mất 1 phần hay hoàn toàn. Trong trường hợp này bạn chỉ có cách cài lại đĩa rồi phục hồi các dữ liệu đã backup trước đây để tiếp tục làm việc. Như vậy, vấn đề backup dữ liệu của máy trong quá trình làm việc là rất quan trọng, nhờ có backup mà khi bị trục trặc, bạn có thể restore lại những thông tin quý giá của mình.

  Chuyên mục: Windows