• Thứ Bảy, 20/12/2003 12:07 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Máy có cài Virtual driver, khi đọc 1 đĩa CD (được install khi sử dụng) mà không cài vào Virtual driver thì máy báo lỗi sai đường dẫn và không thực hiện. Thậm chí khi sửa lại đường dẫn đúng yêu cầu thông báo máy vẫn không mở được CD đó. Có phải bắt buộc đưa vào Virtual driver không?

  Trả lời :

  Trình Virtual driver cho phép bạn quản lý ổ CD luận lý (version 5.0 cho phép tạo tối đa 21 ổ CD). Qui trình dùng 1 ổ CD luận lý là tạo file image từ CD thật, ánh xạ file image này với 1 tên ổ CD luận lý, sau đó dùng ổ CD luận lý vừa tạo y như dùng ổ CD thật, chỉ có điều qui trình đổi đĩa CD trong 1 ổ CD luận lý phức tạp hơn bình thường: nếu đó là ổ CD thật, bạn chỉ cần ấn nút Eject để đẩy khay ra, đổi CD và ấn nút Eject lần nữa để khay được kéo vào và bắt đầu sử dụng CD mới. Còn nếu là ổ luận lý, bạn phải mở cửa sổ Virtual Driver, chọn tên ổ đĩa luận lý, nhấn vào button Eject, chọn file image mới, nhấn button Insert rồi mới truy xuất được dữ liệu trên CD mới.

  Lưu ý rằng có nhiều phần mềm chỉ cài 1 phần nội dung CD lên đĩa cứng nên trong lúc hoạt động, chúng tiếp tục truy xuất ổ CD gốc (chương trình cài đặt sẽ ghi lại tên ổ CD gốc vào file cấu hình của ứng dụng). Do đó để chương trình chạy tốt sau khi cài đặt từ CD luận lý, bạn phải tạo ra ổ CD luận lý trước rồi mới cài chương trình từ ổ CD luận lý này. Bạn không nên cài ứng dụng trước rồi mới tạo CD luận lý chứa bản gốc của ứng dụng vì như thế thì khi chương trình chạy, nó sẽ cố gắng đọc dữ liệu từ ổ CD gốc (mà lúc này không còn nữa). Riêng các ổ CD thật vẫn được dùng bình thường, bạn có thể cài đặt ứng dụng từ ổ CD thật này, nhưng như vậy thì khi chương trình chạy, bạn buộc phải để CD gốc vào ổ CD thật để ứng dụng có thể truy xuất dữ liệu. Lưu ý là không nên thay đổi số lượng ổ CD luận lý, file image nào đã được ánh xạ với ổ CD luận lý nào thì cố định luôn như thế.

   

   

  Chuyên mục: Windows