• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:27 (GMT+7)

  1

  Câu hỏi :
  Tập tin Win.ini có đoạn mã rất lạ nằm trong phần “[Pscript TrueType Substitutions]”. Xin cho biết tác dụng của những đoạn mã này, có thể xóa bỏ những đoạn mã đó được không?

  Trả lời :

  Đoạn lệnh trên nằm trong file win.ini và chỉ phục vụ cho máy in Postscript. Các máy in phổ biến như máy in kim, máy in phun hay ngay cả các máy laser thông thường đều không có khả năng xử lý ngôn ngữ Postscript. Nếu bạn cài driver cho những loại máy in trên thì trong win.ini chưa có đoạn lệnh như bạn trình bày, chỉ khi bạn đã cài driver cho các máy Postscript thì hệ thống mới thêm đoạn lệnh trên, nó chỉ dẫn cho driver Postscript biết cách thay thế font chữ khi cần thiết: mỗi lần gặp font bên trái dấu “=” thì máy sẽ thay thế bằng font bên phải.  Bạn hãy kiểm tra lại xem mình đã cài phần mềm nào có liên quan đến các thứ tiếng như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc.... không. Mặc khác, nếu khả năng máy in của bạn không hỗ trợ Postscript thì bạn có quyền xóa đoạn lệnh trên.

  Chuyên mục: Windows