• Thứ Ba, 16/12/2003 15:03 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Máy có 2 ổ CD dùng cùng cáp IDE thứ 2 (cáp IDE kia được dùng cho ổ cứng), cả 2 đều hoạt động tốt, nhưng khi chạy game ở ổ CD Slave, máy yêu cầu “Insert disk ...”, chạy game ở ổ CD Master thì được. Cài đặt chương trình vẫn bình thường

    Trả lời :

    Cơ chế gán tên nhận dạng cho các ổ đĩa và ổ CD của Windows là tăng dần, theo đó tên ổ CD Master sẽ đi trước tên ổ CD Slave. Một số trò chơi dùng giải thuật tìm ổ CD để đọc thông tin của trò chơi theo cơ chế rất đơn giản: tuần tự từ tên A: đến tên Z: nên trò chơi này sẽ thấy ổ CD Master trước và nếu không có đĩa CD trò chơi ở đây, chương trình sẽ thông báo yêu cầu bạn để đĩa CD vào ổ. Như vậy cách tốt nhất để chơi các trò chơi này (hay để chạy các ứng dụng dùng nguyên tắc xác định ổ CD như trên), bạn nên để đĩa CD trò chơi vào ổ Master

    Chuyên mục: Windows