• Thứ Ba, 16/12/2003 14:32 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Làm cách nào để truy cập vào máy của mình qua Internet, với 2 máy sử dụng 2 hệ điều hành khác nhau (ví dụ: Win98 và Winme, Win98 và WinXP...)?

    Trả lời :

    HĐH không phải là yếu tố quan trọng trong việc truy xuất mạng giữa các máy. Về nguyên tắc 2 máy trong mạng có quyền dùng bất kỳ HĐH gì cũng được miễn sao chúng cùng tuân theo 1 giao thức giao tiếp nào đó, thí dụ các máy trong Internet sẽ dùng giao thức TCP/IP để giao tiếp với nhau. Các phần mềm mạng thường làm việc theo mô hình client/server : mỗi ứng dụng mạng gồm 2 thành phần chức năng: server cung cấp dịch vụ và client sử dụng dịch vụ (thí dụ hệ thống WEB gồm Web server và Web browser). Máy chạy thành phần server của ứng dụng mạng được gọi là máy server, máy này nên chạy liên tục 24/24 giờ để phục vụ cho client. Hơn nữa máy server phải có địa chỉ cụ thể và duy nhất trên phạm vi toàn thế giới, do đó nếu bạn muốn máy mình trở thành 1 server Internet, bạn phải xin 1 địa chỉ IP cho nó (liên hệ với bộ phận quản lý mạng cấp trên của mình hay tổ chức quản lý quốc gia hay tổ chức cao nhất là NIC). Tuy nhiên trong thực tế VN, nếu bạn là cá nhân thì không thể xin được địa chỉ IP từ tổ chức quản lý mạng quốc gia.

    Chuyên mục: Windows