• Thứ Năm, 08/01/2004 15:22 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Hỏi: Máy cài 3 HĐH: Windows Me, XP và 2000 (Me ở C, XP ở D, 2000 ở E). XP và 2000 khi cài đặt xong thì đều có 2 file ntldr và ntdetect, 2 file này của XP và Win2000 có khác nhau? Có thể khởi động được Win2000 và XP mà không phải dùng 2 file này?

    Trả lời :
    Đáp: Hai file ntldr và ntdetect.com là 2 file phục vụ quá trình boot hệ điều hành WinNT, Win2000, WinXP. Hai file này phải nằm ở thư mục gốc của ổ đĩa boot (c:\). Chúng tôi chưa thử nghiệm xem 2 file này có tương thích giữa 2 version Win2000 và WinXP không vì thực tế còn nhiều tranh chấp khác sẽ xảy ra nếu bạn cài Win2000 và WinXP vào partition "extended" và cùng dùng partition c:\ làm đĩa boot chung cho 2 HĐH này. Thường để boot và dùng nhiều HĐH khác nhau, bạn nên chia đĩa ra nhiều partition boot độc lập (primary), sau đó muốn cài HĐH nào vào primary partition nào thì bạn chỉ cần thiết lập partition đó thành "active" rồi cài HĐH mong muốn vào partition active. Sau khi đã cài nhiều HĐH vào các primary partition khác nhau, bạn có thể dùng trình quản lý multiboot (như BootMagic, System Commander...) để hiển thị menu cho phép bạn chọn HĐH cần boot mỗi lần khởi động máy. Với cách cài đặt này, các HĐH không phụ thuộc và tranh chấp partition boot nữa, do đó sẽ chạy ổn định, tin cậy hơn. Nếu có 1 HĐH trên partition nào đó bị hư, nó không ảnh hưởng đến các HĐH trên các partition khác. Bạn có thể cài lại hay nâng cấp 1 HĐH trên 1 partition nào đó mà không ảnh hưởng đến các HĐH khác trên máy. Tóm lại với cách cài 2 HĐH Win2000 và WinNT vào 2 primary partition khác nhau thì 2 file ntldr+ntdetect.com của WinNT sẽ không bị đè bởi 2 file cùng tên của Win2000 (vì chúng được chứa trên 2 partition độc lập nhau).
    Chuyên mục: Windows