3. Trong VB 6.0, làm thế nào để truy cập một lúc một loạt các file có cùng đuôi như đuôi .bak, .tmp... và thêm vào các file đó một đoạn code giống nhau (chương trình phải tự tìm các file trên đĩa cứng)?

4. Có thể copy phiên bản Vietkey, chương trình hỗ trợ tiếng Việt Unicode ở đâu?

" />