Em muốn cài hệ điều hành Windows 2000/XP cho nhiều máy trong một mạng nội bộ thì em phải làm thế nào?

" />