Cơ quan (hoặc nhà) tôi chỉ có một máy tính nhưng có nhiều người dùng. Mỗi người có thư mục riêng. Nhưng tôi ngại rằng khi có nhiều người dùng như thế thì dữ liệu của tôi sẽ bị người khác đọc, thay đổi hoặc xóa mất. Vậy có cách nào giải quyết vấn đề này đơn giản nhất mà không cần phải cài đặt phần mềm không?

" />
 • Thứ Hai, 25/10/2004 15:35 (GMT+7)

  Kiểm soát máy tính dùng chung

  Từ khóa: security, WindowsXP
  Câu hỏi :

  Cơ quan (hoặc nhà) tôi chỉ có một máy tính nhưng có nhiều người dùng. Mỗi người có thư mục riêng. Nhưng tôi ngại rằng khi có nhiều người dùng như thế thì dữ liệu của tôi sẽ bị người khác đọc, thay đổi hoặc xóa mất. Vậy có cách nào giải quyết vấn đề này đơn giản nhất mà không cần phải cài đặt phần mềm không?



  Trả lời :

  Có thể kiểm soát được người dùng với yêu cầu sau:

  - Máy tính chạy hệ điều hành Windows 2000/XP

  - Sử dụng hệ thống tập tin NTFS

  - Tạo cho mỗi người dùng một tài khoản (account) với mật khẩu (password) riêng và chỉ để thuộc nhóm “Users”

  - Người dùng lưu dữ liệu riêng tư ở folder mặc định “My Documents” của mình. Folder này mặc định nằm ở C:\Documents and Settings\<username>.

  Theo thiết lập mặc định của Windows 2000/XP, các người dùng khác (trừ Administrator) không có quyền truy cập các folder của người dùng khác.

  Với cách này, bạn còn có thể ngăn được người dùng bình thường cài đặt phần mềm, trình điều khiển thiết bị vào máy tính.

  Đó là biện pháp kỹ thuật, nhưng theo kinh nghiệm thực tế, đối với công ty hay cơ quan thì cần phải kết hợp thêm qui định hoặc chính sách về việc sử dụng máy tính dùng chung trong công ty hay cơ quan, nói rõ các vấn đề cài đặt phần mềm, cố tình xem/thay đổi/xóa dữ liệu của người dùng khác…

  Lưu ý: Người giữ mật khẩu Administrator hoặc người dùng thuộc nhóm Administrators có thể xem bất cứ dữ liệu gì trên máy tính.

   

  Tham khảo thêm: http://www.windowsecurity.com/articles/Protect-Public-Computers-Windows-SteadyState-Part1.html

  Chuyên mục: Windows