Tôi muốn cài đặt lại máy tính nhưng đã mất hết các CD-ROM có trình điều khiển thiết bị của mainboard, card âm thanh… Nhờ tạp chí cung cấp một số website tìm trình điều khiển thiết bị.

" />