Có cách nào xóa dữ liệu mà người khác cố tình phục hồi lại cũng không được?

" />