• Thứ Hai, 18/10/2004 16:40 (GMT+7)

    Câu hỏi :
     Lệnh tạo ổ đĩa ảo như thế nào? Có chiếm mất dung lượng đĩa cứng không?

    Trả lời :
    Bạn không nói rõ là cần tạo ổ đĩa ảo trong ngữ cảnh nào nên chúng tôi khó lòng trả lời chính xác được. Thí dụ bạn có thể tạo đĩa ảo dùng bộ nhớ RAM của máy, trong trường hợp này máy sẽ bị mất vùng RAM làm đĩa ảo nên có thể ảnh hưởng lớn đến những ứng dụng cần nhiều RAM để chạy. Bạn cũng có thể tạo đĩa ảo để liên kết (mapping) đến hệ thống file của máy khác trên mạng, trong trường hợp này tài nguyên được dùng chủ yếu là của máy khác, chứ trên máy bạn hầu như không mất mát gì. Bạn cũng có thể tạo đĩa ảo từ 1 file ảnh nào đó trên đĩa, trong trường hợp này dung lượng file sẽ xác định dung lượng lớn nhất của đĩa ảo. Trong trường hợp bình thường, các ổ đĩa c:, d: ... mà bạn truy xuất được cũng là các đĩa ảo, mỗi đĩa ảo này sẽ chiếm 1 phân vùng vật lý (partition) nào đó của đĩa vật lý. Tóm lại, khái niệm "ảo" (virtual, logical) là theo góc nhìn người dùng, còn nếu nhìn theo góc nhìn hiện thực thì đĩa ảo cần phải được lưu trữ trên 1 tài nguyên vật lý nào đó, bạn phải mua và lắp đặt tài nguyên vật lý đó trước khi tạo đĩa ảo sử dụng nó.
    Chuyên mục: Windows