Cơ sở của chúng tôi có một máy tính dùng chung, chạy hệ điều hành Windows XP Professional, sử dụng NTFS. Mỗi người dùng được tạo tài khoản và mật khẩu riêng. Nay có một nhân viên nghỉ việc bất ngờ, trong tài khoản của người này có những tài liệu kinh doanh quan trọng. Vậy có cách nào mở các tài liệu này không?

" />
 • Thứ Sáu, 15/10/2004 14:59 (GMT+7)

  Reset mật khẩu người dùng

  Từ khóa: Word
  Câu hỏi :

  Cơ sở của chúng tôi có một máy tính dùng chung, chạy hệ điều hành Windows XP Professional, sử dụng NTFS. Mỗi người dùng được tạo tài khoản và mật khẩu riêng. Nay có một nhân viên nghỉ việc bất ngờ, trong tài khoản của người này có những tài liệu kinh doanh quan trọng. Vậy có cách nào mở các tài liệu này không?  Trả lời :

  Bạn có thể login vào máy với bất kỳ tài khoản nào thuộc nhóm Administrators (mặc định là Administrator) để reset lại mật khẩu của tài khoản người dùng này mà không cần phải biết mật khẩu cũ. Thật ra, với quyền Administrator thì bạn đã có toàn quyền truy cập tất cả những file, thư mục trên máy, nếu bị báo lỗi không cho phép truy cập được thì bạn thực hiện "take onwership" (xem hướng dẫn trong Help của Windows XP).

  Chuyên mục: Windows