Cơ sở của chúng tôi có một máy tính dùng chung, chạy hệ điều hành Windows XP Professional, sử dụng NTFS. Mỗi người dùng được tạo tài khoản và mật khẩu riêng. Nay có một nhân viên nghỉ việc bất ngờ, trong tài khoản của người này có những tài liệu kinh doanh quan trọng. Vậy có cách nào mở các tài liệu này không?

" />