Khi cài đặt hệ điều hành Windows NT/2000/XP ta nên chọn format phân vùng kiểu NTFS hay FAT32? 

" />