Trên thanh Quick Launch của tôi bị mất Icon Show Desktop. Bây giờ muốn phục hồi thì phải làm như thế nào?

" />