Tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows XP nhưng quên mật khẩu của tài khoản Administrator. Có cách nào reset mật khẩu cho tài khoản này không?

" />