Windows XP không thể khởi động được từ đĩa cứng (được định dạng NTFS). Tôi cũng không thể recovery được từ CD gốc (thông báo sẽ xóa hết dữ liệu). Nếu gắn ổ cứng sang máy khác vẫn đọc được tất cả dữ liệu ở mọi thư mục, trừ My Documents. Vậy có cách nào lấy lại được dữ liệu từ thư mục này không ? Cảm ơn.

" />