• Thứ Tư, 16/03/2005 13:54 (GMT+7)

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn thực hiện chương trình (có thể bằng ngôn ngữ lập trình nào đó) tự động bật/tắt máy tính theo thời gian lựa chọn.  Trả lời :
  Bạn có thể lập trình để hẹn giờ shutdown Windows và tắt máy tính, chương trình này có thể chạy trên bất kỳ máy nào. Thí dụ nếu đang dùng WinXP (HĐH phổ biến hiện nay), bạn có thể xây dựng 1 ứng dụng tắt máy tên là “c:\tatmay.exe” rồi vào Control Panel, chạy icon
  Scheduled Tasks, chọn mục Add scheduled tasks rồi khai báo đường dẫn của ứng dụng cần chạy, chọn chế độ chạy Daily, thiết lập thời điểm kích hoạt,... Từ đây trở đi, mỗi ngày, cứ đến đúng giờ hẹn qui định, ứng dụng khai báo sẽ được kích hoạt, nó sẽ shutdown Windows và tắt máy theo đúng chức năng đã lập trình sẵn. Cách đơn giản nhất để tạo file tắt máy là tạo 1 file script tên là c:\tatmay.bat chứa đúng 1 hàng lệnh sau:

   c:\windows\system32\Rundll32.exe User.exe,ExitWindows

  Còn việc hẹn giờ bật nguồn và khởi động máy thì không thể thực hiện bằng phần mềm vì lúc đó máy đã bị tắt nên không thể chạy phần mềm được. Trường hợp này buộc phải nhờ phần cứng hỗ trợ nên tùy thuộc vào loại mainboard được dùng mà có thể thực hiện được hay không. Hầu hết các mainboard đời mới đều hỗ trợ khả năng hẹn giờ bật nguồn và khởi động máy, thí dụ nếu dùng mainboard của hãng Gigabyte và BIOS AWARD thì bạn có thể vào CMOS Setup, chọn mục Power Management Setup, thiết lập Enabled cho mục Resume by Alarm, chọn Everyday cho mục Date Alarm rồi thiết lập giờ cần khởi động máy. Sau khi lưu các thông số vừa thiết lập, máy sẽ tự khởi động hàng ngày đúng giờ qui định.
  Chuyên mục: Windows