Tôi muốn tự cài đặt một mạng máy tính theo mô hình “domain” với Windows 2003 Server. Nhờ tạp chí hướng dẫn hoặc cho biết tài liệu tham khảo. Xin cám ơn.

 

Nhờ PC World VN hướng dẫn làm thế nào để dùng Group Policy để cài đặt phần mềm tự động cho tất cả người dùng khi đăng nhập vào mạng. Cảm ơn.

" />