Tôi có một máy tính với cấu hình: Mainboard dùng chipset Intel i430VX PCIset, Pentium 133 MHz, 16 MB RAM, HĐH Windows 98. Mainboard không có cổng USB, tôi cần dùng bút nhớ USB. Tôi có thể chuyển đổi các khe cắm mở rộng, cổng giao tiếp hay cổng COM sang cổng USB được không? Cách chuyển đổi? Nên dùng chuẩn USB 1.1 hay USB 2.0?" />