• Chủ Nhật, 18/06/2006 23:32 (GMT+7)

  Chia sẻ folder chọn lọc

  Câu hỏi :
  Tôi dùng HĐH Windows XP, tôi muốn chia sẻ một folder mà khi người khác trong mạng nội bộ truy cập phải nhập mật khẩu thì mới truy cập được.

  Trả lời :

  Trên máy có chia sẻ folder/printer, bạn cần phải đăng nhập máy với tài khoản thuộc nhóm Administrators.

  - Tạo thêm một tài khoản người dùng (limited user). Nếu muốn nhiều người dùng có mật khẩu riêng thì tạo cho mỗi người dùng một tài khoản

  - Khi chia sẻ folder, bạn click vào phần Permission, loại bỏ nhóm Everyone (mặc định), thêm username của một hay nhiều người dùng đã tạo ở bước trên, và cấp quyền Read (chỉ đọc) hoặc Modify (được phép chỉnh sửa) tùy theo yêu cầu.

  * Lưu ý:

  Đây là cách chia sẻ ở mạng ngang hàng, máy nào muốn chia sẻ mà cần quản lý chặt chẽ như trên thì phải tạo tài khoản cho các người dùng khác. Bạn hình dung, một mạng đơn giản có 5 máy tính và 5 người dùng, thì trên mỗi máy phải tạo ít nhất 4 tài khoản cho 4 người dùng khác. Đó là một trong những khuyết điểm của mạng ngang hàng so với mạng domain. Tuy nhiên, muốn cài mạng domain thì phải trang bị một máy riêng để cài hệ điều hành server (và đương nhiên phải tốn thêm tiền mua license cho hệ điều hành, nếu dùng hệ điều hành server của Microsoft thì còn phải mua thêm license cho mỗi người dùng hoặc máy tính kết nối vào server).

  Chuyên mục: Windows