• Thứ Tư, 14/06/2006 15:52 (GMT+7)

  Use simple file sharing

  Câu hỏi :
  Xin cho em hỏi: em thấy một số máy cài Windows XP, khi vào sharing and security...  trong đó có mục cho phép:read, write..... . Trong khi máy của em cũng cài Windows XP nhưng lai không có các mục như thế, chỉ có mục Share this folder on network và Allow network users to change my files. Xin quý báo giúp em với, em cảm ơn nhiều!


  Trả lời :

  Bạn cần loại bỏ (deselect) tính năng 'Use Simple File Sharing'.

  - Start.Settings.ControlPannel.Folder Options.
  - Trong hộp thoại Folder Options, chọn tab View.
  - Bỏ chọn mục Use Simple File Sharing, nhấn OK.

  Chiếm quyền kiểm soát (TGVT A , số 2/2005, Tr.124)

  Chuyên mục: Windows