" />
 • Thứ Năm, 08/06/2006 00:24 (GMT+7)

  Mất "Run..." trong Start Menu

  Từ khóa: Windows
  Câu hỏi :
  Máy của tôi đang dùng Windows XP SP1, thỉnh thoảng bị mất lệnh "Run" trong Start Menu. Xin vui lòng chỉ cách tìm lại lệnh Run. Rất cám ơn.


  Trả lời :

  Có thể dùng 1 trong 2 cách sau để xử lý tạm thời khi gặp trường hợp này

  - Dùng tổ hợp phím 'Windows + R' để mở cửa sổ RUN

  - Start.Programs.Accessories.Command Prompt

  * Thiết lập lại Group Policy

  - Chạy lệnh gpedit.msc
  - Trong phần 'user config...'.'admin...'.'start menu...'
  Thiết lập 'remove run menu from start menu' sang chế độ 'disabled'

  Chuyên mục: Windows