• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:12 (GMT+7)

  font .VnTime trong MS Access

  Câu hỏi :
  Vì sao trong MS-Access, khi nhập text vào các field, chỉ sử dụng được font .VnTime (TCVN3-ABC) mới hiển thị tiếng Việt được? Làm thế nào dùng được font Unicode? Cách điều chỉnh size của các field (ví dụ mở rộng field text để không bị mất chữ)?


  Trả lời :
  Xin hướng dẫn cách đặt font chữ cho menu trong chương trình Access.
  Menu và các đối tượng giao diện trong cửa sổ của Access (hay của bất kỳ ứng dụng nào) đều dùng font chữ được thiết lập trong sơ đồ font hệ thống. Do đó, muốn thay đổi font chữ cho menu, bạn chỉ cần thay đổi font chữ trong sơ đồ font của hệ thống. Có 2 cách thay đổi sơ đồ font hệ thống:

  1. Vào Control Panel.Display, bằng cách thủ công chọn tab Appearance, chọn button Advanced, chọn menu trong cửa sổ Template rồi chọn font chữ mong muốn. Từ đây mọi ứng dụng đều dùng font này để hiển thị menu của nó.

  2. Tự động bằng phần mềm, chúng tôi đã cung cấp mã nguồn của hàm thiết lập sơ đồ font hệ thống trong phần trả lời thư bạn đọc trên các số báo trước. Bạn có thể gọi hàm này mỗi khi cần thay đổi font chữ cho menu trên cửa sổ ứng dụng của mình.
  Chuyên mục: Windows