• Thứ Tư, 05/07/2006 00:16 (GMT+7)

  Truy cập máy tính qua mạng bằng tài khoản nhóm Administrators

  Câu hỏi :
  Trong mạng nội bộ, một máy tính cài đặt Windows XP không chia sẻ folder hay ổ đĩa gì cả thì có cách nào truy cập được thông tin trên máy đó hay không? Cảm ơn!

  Trả lời :

  Có thể được. Mặc định, Windows NT/2000/XP có chia sẻ các ổ đĩa, nhưng chia sẻ ẩn và chỉ các người dùng thuộc nhóm Administrators của máy mới có quyền truy cập. Nếu máy tính này có join vào domain thì còn có thể dùng tài khoản thuộc nhóm Administrators của domain để truy cập. Mặc định Windows NT/2000/XP có sẵn tài khoản Administor thuộc nhóm Administrators.

  Ví dụ: tên máy tính là PC1 và có ổ đĩa C. Truy cập từ máy tính khác bằng cách gõ vào Start.Run: \\PC1\C$, máy sẽ hiện cửa sổ yêu cầu cầu nhập username và password, bạn cần nhập tài khoản thuộc nhóm Administrators như đề cập trên. (Password của tài khoản thuộc nhóm Administrators không được để trống).

  Chuyên mục: Windows